PZHGP ODDZIAŁ 0221 Sieradz


Mistrzowie

 Tytuły mistrzowskie Oddziału w lotach gołębi dorosłych i młodych w poszczególnych latach uzyskali następujący hodowcy:
 
ROK    Punktowe Mistrzostwo gołębi dorosłych    Mistrzostwo gołębi młodych
1996    Kucharski Jan                                                       Stasiak Jerzy
1997    Kucharski Jan                                                       Kanicki Marek
1998    Palusiński Janusz                                                Stolarek Zdzisław
1999    Palusiński Janusz                                                Kucharski Jan
2000    Kędzierski Arkadiusz                                            Bąk Józef
2001    Palusiński Janusz                                                Wróblewski Bartłomiej
2002    Palusiński Janusz                                                Kanicki Marek i Mateusz
2003    Palusiński Janusz                                                Kanicki Marek i Mateusz
2004    Wróblewski Bartłomiej                                        Wojciechowski Janusz
2005    Kanicki Marek i Mateusz                                      Kanicki Marek i Mateusz
2006    Zduniak Robert                                                     Kasprzak Adrian
2007    Siedlarek Zbigniew                                              Kasprzak Andrzej i Adrian
2008    Jan i Piotr Kucharski                                            Robert i Jan Zduniak
2010    Jan i Piotr Kucharski                                            Emilian Brocki
2011    Tąpała Marek                                                         Łużyński Sylwester
2012    Kanicki Marek i Mateusz                                      Kurek Przemysław
2013    Ławniczek Mariusz                                               Pułkownik Marian
2014    Ławniczek Mariusz                                               Szymczak Grzegorz
2015    Kanicki Marek i Mateusz                                      Kuśmierek Mirosław i Tomasz
2016    Książek Józef                                                        Cieślak Wioletta
  
  


© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL